Материали 11-20 от 40

Теория на парите и парична политика Видове парични режими 10 стр.

Теория на парите и парична политика. Видове парични режими

Паричната (моентарна) политика, заедно с провежданата фискална политка от съответната държава има потецила да стимулира и насочва икономическото развитие в желаната посока и да активно да въздейтва на икономически цикли и тенденции в стопанството...
ndoe
0 0
Електронните пари - реалности заплахи и шансове за бъдещето на централните банки 18 стр.

Електронните пари - реалности, заплахи и шансове за бъдещето на централните банки

Електронните пари - парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя. Съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от другите лица, различни от издателя...
the_magicer
0 1