Материали 1-10 от 40

Теория на парите и кредита Пари Роля и стратегическо значение на парите 53 стр.

Теория на парите и кредита. Пари. Роля и стратегическо значение на парите.

Парите са най-важната икономическа категория, едно от най-феноменалните явления в развитието на човечеството и обществото. парите дават настроение, самочувствие, власт, което е гаранция за успех....
nerven
31 0
Парични агрегати в България видове и динамика 1998-2005г 20 стр.

Парични агрегати в България – видове и динамика (1998-2005г)

Парите са особен вид стока, приемана в размяна за други стоки, само ако в рамките на една икономическа система или общност са възприети като всеобщ еквивалент на стойност и като разчетна единица се ползват с общественото доверие...
silviQ
0 0
Електронните пари - реалности заплахи и шансове за бъдещето на централните банки 18 стр.

Електронните пари - реалности, заплахи и шансове за бъдещето на централните банки

Електронните пари - парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя. Съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от другите лица, различни от издателя...
the_magicer
0 1