Материали 1-10 от 40

Актуални проблеми свъразани с обезпечението на съвременните парите 5 стр.

Актуални проблеми свъразани с обезпечението на съвременните парите

Парите са спонтанен продукт на икономическото начало – размяната и който в последствие се проявява като политическо начало, т.е. на държавата, следователно парите са самостоятелна икономическа категория...
nerven
2 0
Електронните пари - реалности заплахи и шансове за бъдещето на централните банки 18 стр.

Електронните пари - реалности, заплахи и шансове за бъдещето на централните банки

Електронните пари - парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя. Съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от другите лица, различни от издателя...
the_magicer
0 1
Електронните пари - реалности заплахи и шансове за бъдещето на централните банки 18 стр.

Електронните пари - реалности, заплахи и шансове за бъдещето на централните банки

Електронните пари - парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя. Съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от другите лица, различни от издателя...
the_magicer
0 0
История на парите 11 стр.

История на парите

Там където свободната търговия на стоки и услуги е непознато явление, парите са нежелани. В едно общество, в което разделението на труда е просто вътрешен за това общество въпрос, а производството и консумацията на стоки и услуги се извършва...
gecata_maina
11 0
Кръгооборотът чрез макроикономическата зависимост 7 стр.

Кръгооборотът чрез макроикономическата зависимост

Разходите на домашно стопанство са винаги по-малки от доходите. Остатъкът носи наименованието Спестявания. Или в налични пари. Влогове в банките. Ценни книжа. Погасяване на дългове (също се причислява към спестяванията)...
the_magicer
8 0