Материали 41-50 от 76

Комуникативни умения при ръководене на делови срещи Комуникативни умения за ефективно и резултативно участие в делови срещи 28 стр.

Комуникативни умения при ръководене на делови срещи. Комуникативни умения за ефективно и резултативно участие в делови срещи

Всичко, което прави един ръководител, за да достигне целите на организацията, изисква ефективен обмен на информация. Ако хората не умеят да обменят информация по между си, те не могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги...
ndoe
0 0
Връзки с обществеността - същност видове и практика 10 стр.

Връзки с обществеността - същност, видове и практика

Непознаването на PR означава, че компанията реално губи един уникален и изключително мощен ресурс за увеличаване на конкурентоспособността си, за постигане на търсения от нея успех...
cblock
2 0
Интернет реклама 18 стр.

Интернет реклама

Като рекламна среда, Интернет предоставя изключително големи възможности за комуникация с потребителските аудитории. Могат да бъдат използвани различни рекламни формати, за да се предаде определено рекламно послание към потребителите.
mOn
5 0
Управление при кризи 41 стр.

Управление при кризи

В статията се анализират съществени проблеми от управлението при кризи. Разгледани са компонентите, принципите, целите и задачите, които следва да се решават и които оказват съществено влияние на цялостния процес....
lubega
0 1