Материали 1-10 от 3

Връзки с обществеността 10 стр.

Връзки с обществеността

В съвремения свят възникват непрекъснато събития и процеси, които поставят нови изисквания пред теорията и практиката на публик рилейшънс. PR е комуникационна функция, съзнателни усилия, целенасочено влияние върху групи хора и общности ...
messi
0 0
Публики на ПР 7 стр.

Публики на ПР

Принципите и логиката в подхода към публиките е универсален, но в процеса на прилагане на отделни техники е необходим творчески подход. Какъв по ефективен и неизчерпаем ресурс по пътя към успеха на една организация от ресурса на нейните публики...
messi
7 0