Материали 1-10 от 76

Рекламна кампания - scandalo 28 стр.

Рекламна кампания - scandalo

Материалът е направен по изискванията на д-р Абаджимаринова. Разработена е цялостна рекламна кампания на продукт, която включва формиране на медиямикс, медияплан, дефиниране на медийните цели и т.н....
admin
26 7
Антикризисен мениджмънт и ПР скандалът с Венета Марковска 14 стр.

Антикризисен мениджмънт и ПР скандалът с Венета Марковска

Скандалът с Венета Марковска е красноречив пример как противоречията, липсата на информация и опитите да се укрива такава водят със себе си грандиозен скандал, репутационна криза, загуба на доверие....
gecata_maina
10 6
Медийна реклама в България 10 стр.

Медийна реклама в България

Динамичното развитие на маркетинговите комуникации в световен мащаб, оказа силно влияние върху България. Въпреки сравнително кратката си история, комуникационният бизнес у нас успя да достигне професионално ниво.днес секторът наброява...
admin
16 4
Ефективни форми на бизнес комуникации с медиите - рекламата рекламен пазар видове посредници 47 стр.

Ефективни форми на бизнес комуникации с медиите - рекламата, рекламен пазар, видове посредници

Пъблик рилейшънс и медиите. Медийна политика на бизнес организацията. Реклама, насърчаване на продажбите и пропаганда. Характеристика на рекламата. Видове реклама. История и развитие на рекламата. PR вместо реклама...
admin
24 4
Реклама Корпоративна търговска банка Текст на рекламата Пари при пари отиват Клиентите са ни скъпи 7 стр.

Реклама: Корпоративна търговска банка. Текст на рекламата: “Пари при пари отиват. Клиентите са ни скъпи.”

Анализ: Копирайтърът използва за слоган едно общонародно твърдение (вярване), което е често повтаряно и е натоварено с определени смисли ...
Simonsita
13 3