Материали 1-10 от 2

Организация и управление на рекламната дейност на фирмата 48 стр.

Организация и управление на рекламната дейност на фирмата

Рекламата е тясно свързана с обществото, тъй като осъществява връзката между някои негови членове (т.е. рекламиращите) с други членове от него (т.е. настоящите и бъдещите потребители)...
the_magicer
0 0