Материали 1-10 от 2

Реклама и пъблик рилейшънс онлайн 92 стр.

Реклама и пъблик рилейшънс онлайн

Преди всичко рекламата в интернет все повече се превръща не само в регулатор на икономически отношения, но става и инструмент за утвърждаване на начина на живот на човека в обществото, за неговата адаптация в социо-културната среда...
messi
0 0