Материали 31-40 от 76

ПР кампания за популяризиране на PVC профили на немската фирма SALAMANDER 5 стр.

ПР кампания за популяризиране на PVC профили на немската фирма SALAMANDER

Пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) е специфична форма за пропагандиране – за организация и управление на социалната информация, за да формира целенасочено мнение на обществеността или на отделни целеви групи в една или няколко държави...
emoto_92
5 1
Проучване на пазара на персонални компютри в България 17 стр.

Проучване на пазара на персонални компютри в България

Проучване на пазара на персонални компютри в България ПО "ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ В ТЪРГОВИЯТA"- излседване на доставчиците и потребителите на персонални компютри в Б-я. -Инсталирана компютърна база -Разпределение на компютърното оборудване по възрас
nezabravima
0 0
Кусрова работа по Комуникации и знание- Самсунг 41 стр.

Кусрова работа по Комуникации и знание- Самсунг

"Навсякъде по света хората са жадни за едно и също нещо – свобода. Това е свободата от ограниченията на времето и пространството; свободата за достъп до информация и развлечения; свободата за комуникация навсякъде и по всяко време.
nezabravima
8 0
Видове имидж в публичната комуникация 43 стр.

Видове имидж в публичната комуникация

През последните няколко години бяха направени значителни крачки за модернизация на далекосъобщителната мрежа в България. Това стана възможно поради приоритетната роля на телекомуникациите за развитие на националната икономика в новите условия...
lubega
3 1
Връзки с обществеността 10 стр.

Връзки с обществеността

В съвремения свят възникват непрекъснато събития и процеси, които поставят нови изисквания пред теорията и практиката на публик рилейшънс. PR е комуникационна функция, съзнателни усилия, целенасочено влияние върху групи хора и общности ...
messi
0 0