Материали 41-50 от 210

Сигурност същност съдържание видове сигурност 31 стр.

Сигурност – същност, съдържание. видове сигурност

В 19 век до Първата световна война за много държави терминът "сигурност" е потънал, покрит или облечен в някакви други дрехи – главно свързани с процеса на образуване на националните държави...
messi
23 2
Организация на охраната и отбраната на обекти застрашени от терористичен акт Сили и средства 21 стр.

Организация на охраната и отбраната на обекти, застрашени от терористичен акт. Сили и средства.

Обща същност на тероризма, причини, цели и задачи. Охрана и отбрана на обекти, застрашени от терористични атаки. Сили и средства използвани за охрана и отбрана на обекти застрашени от терористични атаки...
cblock
13 3
Секретни сътрудници Вербовка 3 стр.

Секретни сътрудници. Вербовка

Вербовката е система от целенасочени действия по привличането на лица за секретни сътрудници. Тя обичайно не е еднократен акт, а продължителен процес, обхващащ различни етапи....
dannyboy
5 1
Риск от ислямски фундаментализъм и тероризъм в България 26 стр.

Риск от ислямски фундаментализъм и тероризъм в България

Глобалните комуникации улесняват проникването на разрушителни за обществото идеи и опасни фундаменталистки влияния. След 11 септември 2001 г. и събитията в Афганистан и Ирак, след терористичните актове в Мадрид, мислейки за бъдещите рискове...
the_magicer
2 1
Проблеми на сигурността и защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи и мрежи 14 стр.

Проблеми на сигурността и защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи и мрежи

Изискванията и ограниченията за автоматизираните информационни системи (АИС) и (или) мрежи за работа с класифицирана информация са описани в Закона за защита на класифицираната информация и свързаните наредби...
the_magicer
11 2
Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници 87 стр.

Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници

Контраразузнаването като теория и практика е познато още от Древни времена, когато в битките между племената и народите за съществуване и надмощие се използва както разузнаването
rusev02
10 1
ТАКТИКА НА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ПРИ ВАЛУТНИ И КОНТРАБАНДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 92 стр.

ТАКТИКА НА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ПРИ ВАЛУТНИ И КОНТРАБАНДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Претърсването и изземването са два различни способа за събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства в съответствие с Процесуалния кодекс
rusev02
5 0