Материали 1-10 от 4

Размисли за тероризма 5 стр.

Размисли за тероризма

Понастоящем тероризмът представлява една от най-големите заплахи за сигурността, мира, стабилността, демокрацията и основните права. Заплахата от тероризма не е ограничена до отделни географски райони...
messi
2 2
Наркотрафик 7 стр.

Наркотрафик

Наркотрафикът е част наркоиндустрията, в която освен него се включват наркопроизводството и наркотърговията на дребно. Редица международни и нормативни актове определят наркоиндустрията като “незаконен трафик”. В настоящата ...
legolas
13 2
Трафик на хора 3 стр.

Трафик на хора

Тъй като една от темите по учебната ни дисциплина „ Политически промени” е социален проблем реших да пиша за един доста социален проблем, който засяка пряко и косвено доста хора не само у нас, а и по света....
legolas
48 2
Сигурност на българина 2 стр.

Сигурност на българина

Сигурността е обект на дискусия от редица автори. Класическото схващане за сигурност се свежда до състояние или усещане за свобода от страх, грижа, опасност. Сигурността може да има различни аспекти – физическа, финансова, политическа...
legolas
15 5