Материали 1-10 от 315

Разузнавателна защита 2 стр.

Разузнавателна защита

Особености на обекта и предмета на учебната дисциплина РЗКР. Разузнаването е една от най-старите специализирани човешки дейности. В същото време тя винаги е била малко позната за обикновените хора...
the_magicer
0 1
Политиката на НАТО за интегриран системен подход към качеството през жизнения цикъл - AQAP 2000 8 стр.

Политиката на НАТО за интегриран системен подход към качеството през жизнения цикъл - AQAP 2000

Политиката на НАТО се базира на постановката, че управлението на качеството е непрекъснат процес, включващ многочислени участници, включително отбранителната промишленост...
lubega
0 0
Защитата на класифицирана информация 6 стр.

Защитата на класифицирана информация

Същност на защитата на класифицирана информация. Класифицираната информация е информация представляващата държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация. Държавна тайна е информацията, определена в списъка по приложение № 1...
aronn
0 1
Организиран престъпност Бизнесът с антики 28 стр.

Организиран престъпност. Бизнесът с антики

Настоящата разработка не се нуждае от пояснения за своята актуалност. Подкрепа за това е нестихващия обществен интерес към организираната престъпност в международен мащаб и нейната дейност...
daniche90
0 0
Стратегия за националната сигурност на Република България 5 стр.

Стратегия за националната сигурност на Република България

Политиката на Република България в сферата на сигурността се изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на личността, както и на Конституцията на страната...
cblock
0 0
Какви ценности нравствени и естетически качества трябва да притежава служителят в националната сигурност 5 стр.

Какви ценности, нравствени и естетически качества трябва да притежава служителят в националната сигурност

Всеки човек в постепенното си израстване както във физическо, така и в духовно отношение придобива и развива различни качества, ценности и добродетели...
rusev02
0 0