Материали 71-80 от 210

Държавна агенция Национална сигурност 5 стр.

Държавна агенция "Национална сигурност"

• Национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна .
emoto_92
5 0
Операция за задържане на въоръжени извършители на престъпления в превозно средство 17 стр.

Операция за задържане на въоръжени извършители на престъпления в превозно средство

Сблъсъците между органите на полицията и извършителите на престъпления се реализират в дадена среда,която може да се определи с висока степен на риск.
cblock
7 1
Главна Дирекция Гранична Полиция 9 стр.

Главна Дирекция "Гранична Полиция"

Главна дирекция "Гранична полиция" е специализирано охранително и оперативно-издирвателно звено на МВР за охрана на държавната граница,контрол за спазването на граничния режим и дейност по разследване...
nezabravima
12 2
Методика на разследване на престъпления свързани с наркотици 9 стр.

Методика на разследване на престъпления, свързани с наркотици

Разпространението на наркотиците и други ненаркотични силно въздействащи вещества достига застрашителни размери в съвременния свят. Съществува т.нар. наркоиндустрия...
nezabravima
5 0
Глобални заплахи 9 стр.

Глобални заплахи

Глобализацията, Интернет, новите технологии, изключително сближават държавите. Поради тази причина в днешния век на световна икономическа интеграция и глобално информационно общество, заплахата спрямо...
nerven
2 0
Евакуация на хора при пожар 10 стр.

Евакуация на хора при пожар

Курсовата работа е на тема евакуация на хора при пожар от сграда, в случая от Народен театър " Иван Вазов ". Разгледани са съответно и трите метода за евакуация от сгради и са направени съответните изводи. Във всеки метод са представени изчислен
mOn
6 2
Политики за сигурност 16 стр.

Политики за сигурност

Често на политиката за информационна сигурност "Управление на човешките ресурси" не се отделя нужното внимание. Не се отчита факта, че служителите могат да са най-добрия приятел и най-опасния враг на информационната сигурност на всяка организаци
messi
4 0
Разузнавателна защита на конституционния ред - Борбата с тероризма 11 стр.

Разузнавателна защита на конституционния ред - Борбата с тероризма

Тероризмът като форма на противопоставяне и борба има дълга история. В зависимост от това кой извършва – господстващият в обществените отношения или противопоставящият се на определено господство, терористичните действия могат...
mOn
5 1