Материали 1-10 от 6

Психическата подготовка на българските военни зад граница 3 стр.

Психическата подготовка на българските военни зад граница

В съвременните условия значимостта на психическата подготовка на всеки субект на дейност значително нараства. Това нарастване е съвсем закономерно, тъй като усложняването на задачите във всяка професионална повишава изискванията към човешката психика.
mOn
0 0
Отбранително-мобилизационна подготовка 149 стр.

Отбранително-мобилизационна подготовка

Независимо от положителните тенденции във военно-стратегическата среда, както е посочено и във Военната доктрина на Република България, основен източник на военен риск за нас си остават действащите и потенциалните конфликти в различни части на света и рег
loli
6 1