Материали 81-90 от 178

Фройдизъм Психосоциална теория на Е Ериксон 10 стр.

Фройдизъм. Психосоциална теория на Е. Ериксон

Психосоциални стадии в развитието на индивида. Младенчеството се простира от раждането до около 1-годишна възраст. Напълно безпомощното бебе зависи изцяло от грижите на майка си - от нея идва храната, топлината, грижата, безопасността...
emoto_92
9 1
Интелектуално надарени деца 12 стр.

Интелектуално надарени деца

1.Дефиниране на понятието интелектуална надареност Все още в научната литература липсва единна приета дефиниция на понятието интелектуална надареност. Очертават се две основни тенденции в тази насока...
lubega
5 1
Професионални личностни качества и педагогическо майсторство на учителя 3 стр.

Професионални личностни качества и педагогическо майсторство на учителя

Гностичната дейност на учителя се характеризира с умението да се анализират средствата за въздействие върху учениците ; да се изучава тяхната индивидуалност ; техните възможности и други...
cblock
133 1
Социално психологически тренинг на доброволци 10 стр.

Социално психологически тренинг на доброволци

Социалнопсихологическият тренинг присъства в почти всяка сфера на нашето общество – в бизнеса и политиката, в оформянето на различни обществени роли и аспекти на личния ни живот.
lubega
3 0
Методи на възпитание 22 стр.

Методи на възпитание

Методите на възпитанието творят процесуалната страна на технологията на възпитанието, придават му динамика и заедно със съдържанието са неговото ядро. Поради това същността им фокусира усилията на поколения педагози.
silviQ
2 1
Стрес мениджмънт душевно здраве 26 стр.

Стрес, мениджмънт, душевно здраве.

1. Стрес В едно от своите произведения "Ерос и културата", разглеждайки жизнените нагони - Ерос (себезапазващи, поддържащи организма и вида) и Танатус (разрушителни и себеразрушителни нагони), знаменитият австрийски психиатър Зигмунт Фройд, акце
silviQ
9 1
Конфликти в междуличностните и междугруповите взаимоотношения 27 стр.

Конфликти в междуличностните и междугруповите взаимоотношения

Формирането на човешката личност става при взаимоодействието на индивида с другите в социалната група. Там човекът се социализира и интегрира или преминава през адаптация при смяна на среда или промяна в личността, попада в ситуации на конфликт.
ndoe
13 1