Материали 91-100 от 178

Виктор Франкъл Увод в логотерапията - основни идеи Теория и терапия на неврозите - логотерапия и екзистенц-анализа 7 стр.

Виктор Франкъл: " Увод в логотерапията - основни идеи", " Теория и терапия на неврозите - логотерапия и екзистенц-анализа"

Логос е гръцка дума, означаваща смисъл. Логотерапията, или както бе наречена от някои автори - " третата виенска школа по психотерапия", се съсредоточава върху смисъла на човешкото съществуване, както и върху човешкото дирене на такъв смисъл...
mOn
36 0
Универсализъм - доколко уникалност докъде 7 стр.

Универсализъм - доколко, уникалност – докъде

Процесите на модернизация и стремежът към технологичен, икономически, научен прогрес безспорно се наблюдават (или са цел) в повечето съвременни общества. Модернизацията е приоритет на Запада, на западните общества - логично би било да се смята, че...
loli
7 0
Социалните роли на личността 5 стр.

Социалните роли на личността

Обществото ни противостои като обективна реалност. Като външно за нас, то ни заобикаля, обгръщайки живота ни отвсякъде. В обществото човекът е разположен в специфични сектори на социалната система. Това разположение предопределя и предрешава почти всичко.
nerven
4 0
Сексуалност - индивидуални различия и разстройства транссексуалност парафилии аспекти на хомосексуалността 5 стр.

Сексуалност - индивидуални различия и разстройства /транссексуалност, парафилии, аспекти на хомосексуалността/

Човешката сексуалност е широко понятие, включващо всичко, касаещо пола и половото поведение - от базовите физологични различия между мъжа и жената до явните и скрити сексуални влечения и поведения на индивида. Сексуалността е изключително важна...
messi
16 0
Транзакционен анализ 1 стр.

Транзакционен анализ

ТА е метод за диагностика и терапия на личността в комуникативен план. Той е важен при общуването, социалните взаимодействия, тъй като отчита жизнената позиция на личността и състоянието на Аз-а....
cblock
6 0