Материали 1-10 от 11

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГOГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ 91 стр.

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГOГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ

Развитието на съвременните деца протича в изключително динамична и противоречива действителност. Променят се позиции, оценки, преструктурират се ценностни системи.
messi
2 0
Отглеждане на цветя и животни вкъщи Екологично възпитание 112 стр.

Отглеждане на цветя и животни вкъщи. Екологично възпитание.

Изграждане положително отношение на децата към природата, чрез усвояване знания, умения за взаимодействие и отговорност за опазването и чиста за бъдещите поколения. Екологичното възпитание формира екологична култура и екологично съзнание, съставна част...
the_magicer
16 2
Диагностична зависимост между уменията на учениците от 4 клас за общуване и отношенията в семейството 44 стр.

Диагностична зависимост между уменията на учениците от 4 клас за общуване и отношенията в семейството

Много изследователи определят семейството като взаимодействие между личности. Най-голямото богатство на семейството са децата. Те са живата сила на семейството. Изграждането на детето в самостоятелна личност започва в семейната среда...
silviQ
5 0
Отношението на 6 7 годишни деца към техните семейства 114 стр.

Отношението на 6 – 7 годишни деца към техните семейства

Дипломната работа проследява резултатите от изследванията на отношенията на децата към техните семейства, чрез използване на различни тестови методики - предимно рисувателни тестове, анкети, интервю и т. н...
silviQ
19 3