Материали 1-10 от 28

Методическа разработка на урок по история и цивилизация за 9 клас на тема Германия 12 стр.

Методическа разработка на урок по история и цивилизация за 9 клас на тема "Германия"

Като се обогатят знанията на учениците за общият ход на историческият процес в Европа между двете световни войни да се създаде трайна представа за съдбата на Германия в политически план между 1919 и 1939 година...
dannyboy
155 8
Писане на малка ръкописна буква г 7 стр.

Писане на малка ръкописна буква "г"

План-конспект. Вид на урока: За запознаване с елементите и изписване на нова буква. Цели: Учениците да се научат да пишат малка ръкописна буква "г". Да четат и пишат ръкописен текст съдържащ новата буква...
lubega
72 6
Контрол и проверка в обучението по география 11 стр.

Контрол и проверка в обучението по география

Проверката е неделима съставна част на учебния процес и урока, свързана с всички негови звена. Осъществява се главно в обособено звено за проверка и оценка на знанията и уменията, каквито има в началото на почти всеки нов урок...
ivan40
18 4