Материали 1-10 от 5

Обогатяване на речника - методика на чуждо езиковото обучение 3 стр.

Обогатяване на речника - методика на чуждо езиковото обучение

Лексикалната единица се употребява от ученика за изразяване на собствена мисъл, той прекрасно знае значението е неправи грешки в употребата. Лексикалната единица е усвоена активно и замества автоматично съответната мисъл в бълг. език...
lubega
10 0