Материали 1-10 от 28

Видове диалогови и интерактивни методи 14 стр.

Видове диалогови и интерактивни методи

Материалът съдържа уводна част, същност на диалоговите методи, видове диалогови методи, същност на интерактивните методи, видове интерактивни методи, заключителна част и използвана литература...
gecata_maina
13 1
Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас 5 стр.

Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас

Съвременната общообразователна дидактическа система у нас има две основни страни: обективно-предметна и субективно-личностна. Първата включва познания за света с широк профил и начини за преобразуването, за изменението му...
ndoe
0 1
Контрол и проверка в обучението по география 11 стр.

Контрол и проверка в обучението по география

Проверката е неделима съставна част на учебния процес и урока, свързана с всички негови звена. Осъществява се главно в обособено звено за проверка и оценка на знанията и уменията, каквито има в началото на почти всеки нов урок...
ivan40
18 4