Материали 71-80 от 137

Настъплението на китайските смартфони 7 стр.

Настъплението на китайските смартфони

В днешно време, купуването и използването на смартфон или така наречения "умен телефон" е нещо обичайно и потребителите го възприемат като потребност, която могат да задоволят още днес...
dannyboy
0 0
Настъплението на китайските смартфони 7 стр.

Настъплението на китайските смартфони

Днес смартфоните са нещо, с което не можем да се разделим в ежедневието си, като сме заменили всички алтернативни устройства и сме ги обединили в едно – смартфон или казано по друг начин "умен телефон"...
the_magicer
0 0
Обучаваща програма за терминални устройства в мобилната мрежа 66 стр.

Обучаваща програма за терминални устройства в мобилната мрежа

GSM (Global System for Mobile Communications) е глобален цифров стандарт за мобилни комуникации с канална комутация и разделение на каналите по време (TDMA)...
silviQ
7 1
ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ 85 стр.

ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ

В средата на персоналните компютри това най – често са специално разработени за целта звукови контролери (карти).
rusev02
15 1
Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло състоящо се от два високоговорителя нискочестотен и високочестотен разделени от капацитивен филтър от първи ред 8 стр.

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от два високоговорителя (нискочестотен и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред

Озвучителните тела представляват електроакустични преобразуватели, състоящи се от един или няколко високоговорителя, които възпроизвеждатразлични честоти, акустична кутия и разделителен филтър. Предназначени са за възпроизвеждане на музикални и говорни...
admin
25 4
Определяне на статуса и местоположението реализирани с OSA интерфейсите 87 стр.

Определяне на статуса и местоположението реализирани с OSA интерфейсите

Конвергенцията с компютърните приложения произлиза от една дълга еволюция на далекосъобщителните услуги. Основната носеща услуга е в основата на всички услуги,било те усилени или с добавена стойност.
aronn
7 0