Материали 1-10 от 8

Интегрирани маркетингови комуникации 19 стр.

Интегрирани маркетингови комуникации

Съвременният маркетинг изисква нещо повече от това да се разработи добър продукт, да му се постави привлекателна цена и той да стане достъпен. Налага се компаниите да комуникират със сегашните си и бъдещи участници в пазара, както и с обществото...
dannyboy
0 0
Ролята на спътниците в мобилните комуникации 54 стр.

Ролята на спътниците в мобилните комуникации

В зависимост от вида на спътниковото съзвездие, броя на спътниците, вида и параметрите на орбитите им, може да се осигури равномерно покритие на големи географски области.
rusev02
3 2
Предаване на данни и информационни мрежи 34 стр.

Предаване на данни и информационни мрежи

1. Съвременни информационни системи...2. Комуникационен модел...3. Концепция за предаване на данни...4. Телекомуникационни мрежи...5. Интернет комуникации....6. Примерна конфигурация на комуникационна мрежа
hacker89
8 0
Mрежи от следващо поколение 28 стр.

Mрежи от следващо поколение

тенденции в развитието на цифровите телекомуникационни ngn – следващата генерация телекомуникационни мрежи; перспективи в развитието на телекомуникационните услуги; регулаторни аспекти на навлизането на мрежи от следващо поколение и други нововъведения в
Dimova
12 0
Bluetooth - безжична мрежа с ограничен обсег 17 стр.

Bluetooth - безжична мрежа с ограничен обсег

Bluetooth е евтина, маломощна технология с ограничен обсег (short-range), първоначално разработена като заместител на кабелите при свързване на устройства като: мобилни телефони, слушалки и портативни компютри. Това по себе си е твърде непретенциозно, но
Dimova
6 0
Антени и зона на покритие 2 стр.

Антени и зона на покритие

Антените на безжичните устройства имат определяща роля при дизайна и определяне покритието на wi-fi зоната. Основната характеристика на всяка антена е коефициента й на усилване, който се измерва в dBi. Друга характеристика на антените е диаграмата на излъ
Dimova
11 0
Спътникови съобщителни системи с геостационарни спътници 12 стр.

Спътникови съобщителни системи с геостационарни спътници.

Основно преимущество на спътниковите връзки е възможността да се провеждат телефонни разговори с всяка точка на света, за разлика от притежателите на клетъчни телефони, които могат да разговарят само на територията, която е покрита от станции за клетъчни
Dimova
7 1