Материали 1-10 от 137

Мрежи от следващо поколение NGN технологията Power Line 52 стр.

Мрежи от следващо поколение NGN – технологията Power Line

Последните 20 години на ХХ век се считат за революционни в областта на компютърните и информационните технологии. Изключително високата степен на интеграция на електронните компоненти, свръх бързодействащите електронни схеми...
silviQ
34 6
VOIP - Технологии за интегриране на глас и данни 55 стр.

VOIP - Технологии за интегриране на глас и данни

Интегрирането на глас и данни (Voice/data integration) в последно време набира все по-голяма скорост поради увеличения интерес както от страна на потребителите, така и от страна на производителите.
yovko32
24 4
Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло състоящо се от два високоговорителя нискочестотен и високочестотен разделени от капацитивен филтър от първи ред 8 стр.

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от два високоговорителя (нискочестотен и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред

Озвучителните тела представляват електроакустични преобразуватели, състоящи се от един или няколко високоговорителя, които възпроизвеждатразлични честоти, акустична кутия и разделителен филтър. Предназначени са за възпроизвеждане на музикални и говорни...
admin
25 4
Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп 77 стр.

Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп

Като пълноправна държава-членка на Европейския съюз (ЕС) Република България се включва в изпълнението на стратегическите цели на Лисабонската стратегия...
aronn
12 4
GPS-CSM система за предаване на данни 74 стр.

GPS-CSM система за предаване на данни

Global Position system (GPS) е усъвършенствана навигационна система, базирана на сателитна система,позволяваща всеки ,който притежава GPS приемник да определи позицията-ширината,дължината и височината,и времето с изключителна точност
aronn
17 4
ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНА МРЕЖА СТАНДАРТ GSM 900 MHz 50 стр.

ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНА МРЕЖА СТАНДАРТ GSM 900 MHz

GSM-системата се характеризира с цифрово пренасяне на сигналите, високо качество на обслужване на абонатите и достъпност от всяка точка на териториите на страните, в които е инсталирана мрежата.
aronn
15 4