Материали 61-70 от 137

Моделиране на комутационни функции чрез езика SDL 35 стр.

Моделиране на комутационни функции чрез езика SDL

Програмирането е процес на създаване на програма. Програмирането се осъществява от програмисти, използващи програмен език и инструментално програмно осигуряване...
cblock
4 1
Мрежи от следващо поколение NGN технологията Power Line 52 стр.

Мрежи от следващо поколение NGN – технологията Power Line

Последните 20 години на ХХ век се считат за революционни в областта на компютърните и информационните технологии. Изключително високата степен на интеграция на електронните компоненти, свръх бързодействащите електронни схеми...
silviQ
34 6
Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната 11 стр.

Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната

При използване на влакнесто-оптичните линии като преносна среда, което в момента е основно направление в развитието на телекомуникациите на предаване, нарастването на скоростта се ограничава от хроматичната и поляризационната дисперсия на оптичните...
messi
32 0
Надеждност на системи с типови структури 9 стр.

Надеждност на системи с типови структури

Надеждността на една система зависи от: Условията и външната среда, в която работи; Режима и на работа ( периодичен, повторно – кратковременен, цикличен, непрекъснат )...
the_magicer
11 1