Материали 61-70 от 137

АТ команди за GSM900 44 стр.

АТ команди за GSM900

Безжичните комуникации осигуряват възможности за връзки с подвижни абонати. Те предоставят всички видове услуги на обикновената телефонна връзка. Основният им отличителен белег е мобилността. Нещо повече, една мрежа за връзки с подвижни абонати...
the_magicer
9 2
Мрежи от следващо поколение NGN технологията Power Line 52 стр.

Мрежи от следващо поколение NGN – технологията Power Line

Последните 20 години на ХХ век се считат за революционни в областта на компютърните и информационните технологии. Изключително високата степен на интеграция на електронните компоненти, свръх бързодействащите електронни схеми...
silviQ
34 6
Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп 77 стр.

Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп

Като пълноправна държава-членка на Европейския съюз (ЕС) Република България се включва в изпълнението на стратегическите цели на Лисабонската стратегия...
aronn
12 4
Обучаваща програма за терминални устройства в мобилната мрежа 66 стр.

Обучаваща програма за терминални устройства в мобилната мрежа

GSM (Global System for Mobile Communications) е глобален цифров стандарт за мобилни комуникации с канална комутация и разделение на каналите по време (TDMA)...
silviQ
7 1