Материали 41-50 от 137

Надеждност на системи с типови структури 9 стр.

Надеждност на системи с типови структури

Надеждността на една система зависи от: Условията и външната среда, в която работи; Режима и на работа ( периодичен, повторно – кратковременен, цикличен, непрекъснат )...
the_magicer
11 1
Моделиране на комутационни функции чрез езика SDL 35 стр.

Моделиране на комутационни функции чрез езика SDL

Програмирането е процес на създаване на програма. Програмирането се осъществява от програмисти, използващи програмен език и инструментално програмно осигуряване...
cblock
4 1
Изследване на смущения по механизми- А1 и В1 на система ILS на летище Варна 17 стр.

Изследване на смущения по механизми- А1 и В1 на система ILS на летище Варна

Смущение по механизъм А1 е възможно да възникне когато при съвместната работа на няколко предавателя се създаде дву- или трикомпонентен интермодулационен продукт и той попада в работната честотна лента на изследваната система,
rusev02
4 0
ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ 85 стр.

ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ

В средата на персоналните компютри това най – често са специално разработени за целта звукови контролери (карти).
rusev02
15 1
Ролята на спътниците в мобилните комуникации 54 стр.

Ролята на спътниците в мобилните комуникации

В зависимост от вида на спътниковото съзвездие, броя на спътниците, вида и параметрите на орбитите им, може да се осигури равномерно покритие на големи географски области.
rusev02
3 2