Материали 1-10 от 50

Модернизация на митническата дейност в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 117 стр.

Модернизация на митническата дейност в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз

Около 70% от българското митническо законодателство вече е хармонизирано с правото на общността. Законът за митниците и правилникът за неговото прилагане създадоха подробна и ясна регламентация на цялата митническа дейност...
Simonsita
0 1
Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г 106 стр.

Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г.

През последните десетилетия регионалното планиране се развива ускорено под въздействието на глобалните проблеми, принципите и задачите, поставени пред регионалното развитие на общностите от типа на Европейския съюз...
daniche90
0 0
Лидерът в българската фирмена среда на примера на Издателство quotАрхимед 2quot ЕООД 100 стр.

Лидерът в българската фирмена среда (на примера на Издателство "Архимед 2" ЕООД)

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в издателство "Архимед 2" ЕООД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението...
daniche90
0 0
Стимулационен механизъм 34 стр.

Стимулационен механизъм

Стимулирането на труда – преди всичко външно по своя характер, елемент на трудова ситуация, оказваща влияние на поведение на индивида в сферата на труда, материална обвивка на мотивацията на персонала. Едновременно с това представлява и нематериална...
rusev02
2 0
Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност 28 стр.

Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност

Тази учебна дисциплина е обществена, научна дисциплина. Тя се изгражда и развива върху основите и съвременните постижения на обществените и правните науки, без които не би могла да съществува като наказателното право, наказателния процес...
loli
66 3