Материали 1-10 от 191

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г Кризистен период за финансовия пазар в България 24 стр.

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г. Кризистен период за финансовия пазар в България

Огромен брой публикации са посветени на глобалната финансова криза и по-специално на поуките и изводите от нея. Следователно е много трудно за изследователи и академици, които започват да пишат за световната финансова криза, да добавят нови...
silviQ
0 0
Лидерът в българската фирмена среда на примера на Издателство quotАрхимед 2quot ЕООД 100 стр.

Лидерът в българската фирмена среда (на примера на Издателство "Архимед 2" ЕООД)

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в издателство "Архимед 2" ЕООД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението...
daniche90
0 0
Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза 88 стр.

Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза

След присъединяването на страната ни към ЕС лизинговото финансиране стана много по-привлекателна възможност, тъй като в ЕС оперативният лизинг е извън балансова сделка. В България сега основно големите корпоративни компании използват лизинга...
nerven
0 0
Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната 38 стр.

Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната

Целта на настоящата курсова работа е да се определят предизвикателствата пред лихвената политика на банките при приемането на България в еврозаната....
lubega
0 0
Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г 106 стр.

Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г.

През последните десетилетия регионалното планиране се развива ускорено под въздействието на глобалните проблеми, принципите и задачите, поставени пред регионалното развитие на общностите от типа на Европейския съюз...
daniche90
0 0
Усъвършенстване на мениджмънта на човешките ресурси във фирма за международен автомобилен транспорт 81 стр.

Усъвършенстване на мениджмънта на човешките ресурси във фирма за международен автомобилен транспорт

Системата за управление на човешките ресурси е съставена от отделни дейности по самото управление /подбор и оценяване, обучение и развитие, мотивация и др./, практикувани по определен начин според стратегията за управление на човешките ресурси...
aronn
0 0
On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари 94 стр.

On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари

Цел на изследването в дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия в България, като страна-членка на ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
ndoe
0 0