Материали 1-10 от 6

Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност 28 стр.

Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност

Тази учебна дисциплина е обществена, научна дисциплина. Тя се изгражда и развива върху основите и съвременните постижения на обществените и правните науки, без които не би могла да съществува като наказателното право, наказателния процес...
loli
66 3
Анализ на корпоративните печалби 9 стр.

Анализ на корпоративните печалби

Проследяване на текущото развитие на продажбите,Разработване и предоставяне на информация на мениджмънта по основните показатели на продажбите,с цел коректна диагноза на маркетинговата и продажбената дейност...
mOn
3 0
Тема за държавен изпит - маркетинг 1 стр.

Тема за държавен изпит - маркетинг

Като маркетинг термин пазара има две основни значения:място, на което се осъществява обмен на идеи, стоки и услуги срещу пари или други идеи, стоки, услуги. В този смисъл се използват понятията селскостопански пазар, финансов пазар, застрахователен...
admin
2 1