Материали 1-10 от 27

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г Кризистен период за финансовия пазар в България 24 стр.

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г. Кризистен период за финансовия пазар в България

Огромен брой публикации са посветени на глобалната финансова криза и по-специално на поуките и изводите от нея. Следователно е много трудно за изследователи и академици, които започват да пишат за световната финансова криза, да добавят нови...
silviQ
0 0
Предприемачеството като теория и практика 19 стр.

Предприемачеството като теория и практика

темата на настоящата курсова работа е "Предприемачеството като теория и практика". Тя има преимуществено теоретичен характер и в нея правим преглед на основните предприемачески теории от 18 век до наши дни....
ivan40
5 0
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО 9 стр.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО

Глобализацията е много висока степен в развитието на всеобщност на икономиката и живота, в условията и съдържанието на жизнената дейност на обществото, която се разгръща с тенденция за универсалност и планетарност.
decuty89
8 0
Влияние на глобализацията 8 стр.

Влияние на глобализацията

В съвременните условия икономическата сила на отделните държави зависи от позициите им в глобализиращия се свят. Ако една страна се стреми да постигне икономически просперитет и благосъстояние за своите граждани, тя трябва да намери своето място...
ndoe
2 0
Външна търговия на България в периода 2000-2006г 14 стр.

Външна търговия на България в периода 2000-2006г.

Живеем в един динамичен и сложен свят, в който съществена реалност са международните икономически отношения. Свят на икономическа взаимозависимост и обвързаност между страните, на отворени икономики....
mOn
2 1