Материали 1-10 от 50

Анализ на корпоративните печалби 9 стр.

Анализ на корпоративните печалби

Проследяване на текущото развитие на продажбите,Разработване и предоставяне на информация на мениджмънта по основните показатели на продажбите,с цел коректна диагноза на маркетинговата и продажбената дейност...
mOn
3 0
Анализират промените в съвременната държава породени от глобализацията 13 стр.

Анализират промените в съвременната държава, породени от глобализацията

Все по-отчетливо светът се променя. В края на ХХ и началото на ХХІ век благодарение на технологическия процес настъпва краят на пространствените и времеви разстояния.
messi
1 0
Видове на туризма в България и значението им за икономиката на страната 9 стр.

Видове на туризма в България и значението им за икономиката на страната

Терминът “туризъм” произлиза от френската дума “тур” – обиколка. Под това понятие разбираме пътуване на индивид или група хора, свързано с временно напускане на место живеенето и посещение на близки и далечни места с цел почивка, развлечение...
admin
1 1
Влияние на глобализацията 8 стр.

Влияние на глобализацията

В съвременните условия икономическата сила на отделните държави зависи от позициите им в глобализиращия се свят. Ако една страна се стреми да постигне икономически просперитет и благосъстояние за своите граждани, тя трябва да намери своето място...
ndoe
2 0
Външна търговия на България в периода 2000-2006г 14 стр.

Външна търговия на България в периода 2000-2006г.

Живеем в един динамичен и сложен свят, в който съществена реалност са международните икономически отношения. Свят на икономическа взаимозависимост и обвързаност между страните, на отворени икономики....
mOn
2 1