Материали 1-10 от 50

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г Кризистен период за финансовия пазар в България 24 стр.

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г. Кризистен период за финансовия пазар в България

Огромен брой публикации са посветени на глобалната финансова криза и по-специално на поуките и изводите от нея. Следователно е много трудно за изследователи и академици, които започват да пишат за световната финансова криза, да добавят нови...
silviQ
0 0
Лидерът в българската фирмена среда на примера на Издателство quotАрхимед 2quot ЕООД 100 стр.

Лидерът в българската фирмена среда (на примера на Издателство "Архимед 2" ЕООД)

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в издателство "Архимед 2" ЕООД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението...
daniche90
0 0
Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г 106 стр.

Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г.

През последните десетилетия регионалното планиране се развива ускорено под въздействието на глобалните проблеми, принципите и задачите, поставени пред регионалното развитие на общностите от типа на Европейския съюз...
daniche90
0 0
Анализират промените в съвременната държава породени от глобализацията 13 стр.

Анализират промените в съвременната държава, породени от глобализацията

Все по-отчетливо светът се променя. В края на ХХ и началото на ХХІ век благодарение на технологическия процес настъпва краят на пространствените и времеви разстояния.
messi
1 0
Предприемачеството като теория и практика 19 стр.

Предприемачеството като теория и практика

темата на настоящата курсова работа е "Предприемачеството като теория и практика". Тя има преимуществено теоретичен характер и в нея правим преглед на основните предприемачески теории от 18 век до наши дни....
ivan40
5 0
Стимулационен механизъм 34 стр.

Стимулационен механизъм

Стимулирането на труда – преди всичко външно по своя характер, елемент на трудова ситуация, оказваща влияние на поведение на индивида в сферата на труда, материална обвивка на мотивацията на персонала. Едновременно с това представлява и нематериална...
rusev02
2 0
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО 9 стр.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО

Глобализацията е много висока степен в развитието на всеобщност на икономиката и живота, в условията и съдържанието на жизнената дейност на обществото, която се разгръща с тенденция за универсалност и планетарност.
decuty89
8 0
Усъвършенстване управлението на снабдяването във фирма 22 стр.

Усъвършенстване управлението на снабдяването във фирма

Основната цел на дипломната работа е да представи логическа последователност организацията на снабдяването, в това число снабдяването и неговото място в логистичната система, управление на снабдяването в отрасъла машиностроене...
rusev02
5 0