Други

Кръв - състав и функции

Кръв - състав и функции
(0 от 0 гласували)

Кръв - състав и функции


Кръвта се състои от кръвни клетки и течна плазма. В организма тя изпълнява жизнено важни функции:


- Транспортна функция - пренасяне на необходимите за клетките в тъканите и органите хранителни вещества, соли, кислород, както и отнасянето на отпадните продукти от клетъчната обмяна до отделителните органи;
- Поддържане на хормоналното равновесие и постоянството на вътрешно-телесната среда /Рн, йонен състав, състав, телесна температура и други;
- Защитна функция. Кръвта участвува директно в имунните процеси и фагоцитозата /унищожаване на външни за организма микроорганизми чрез специализирани клетки/.

Кръвните клетки или /т.н. формени елементи на кръвта/ имат общ произход от една полипотенциална стволова кръвообразуваща клетка, която се намира в костния мозък.
Еритроцитите са безядрени клетки. Броят им е около 4-5.10 12/мм3 и основната им функция е пренасяне на кислорода от белодробните алвеоли до тъканите и отвеждането на въгледвуокива от тъканите до белодробните алвеоли и от там - посредством издишването - в атмосферата. Тази функция на еритроцитите се изпълнява от съдържащия се в тях хемоглобин. Той представлява желязо-съдържащ белтък и притежава свойството да се свързва обратимо с кислорода и въглеродния двуокис .

 
Левкоцитите /или белите кръвни клетки/ са други формени елементи на кръвта и представлява разнородна група клетки:


1. Гранулоцити /наречени така поради това, че съдържат гранули в цитоплазмата си/. Най-важни са неутрофилните гранулоцити, които имат способността да фагоцитират;
2. Агранулоцити, които не съдържат гранули в цитоплазмата си. В тази група влизат:
а/ моноцити /макрофаги/, които имат способността да фагоцитират;
б/ лимфоцити, които са основните клетки на имунната система и се образуват в лимфните органи. Чрез тях организма реагира срещу проникнали отвън или възникнали от него клетки или вещества с чужда генетична информация.
Лимфоцитите са два вида: В- и Т-лимфоцити.
В-лимфоцитите участвуват в хуморалния тип имунен отговор чрез свойството си да изработват антитела срещу чужди на организма антигени от клетъчен и друг произход. От групата на В-лимфоцитите са и клетките на имунната памет.
Т-лимфоцитите реализират клетъчния имунен отговор заедно с макрофагите без посредничеството на антитела;
4. Тромбоцити /т.н. кръвни плочки/.Те участвуват в кръвосъсирването и се образуват чрез сепариране от мембраната на гигантските костномозъчни клетки /т.н. мегакариоцити/. Тромбоцитите притежават способността да се разпадат много бързо и да се слепват в конгломерати, в които бързо отделят ензими и в резултат се образуват нишките на фибрина основата на кръвния съсирек.

Кръв - състав и функции

Коментари