Други

Финанси - Съставяне на проектобюджета

Финанси - Съставяне на проектобюджета
(0 от 0 гласували)

Съставяне на проектобюджета

 

Процедурата по съставянето на проектобюджета за следващата година е първият етап от бюдж.технология.Тй започва почти веднага след като започне изпълнението на предходвия бюджет и продължава няколко месеца,до 15.Х на същата година.

-          Съгласно закона за устройство на държ.бюджет Мин на финан.съставя бюдж.прогноза за период от 3 години.Тя се изготвя на основата на разлаботки и анализи на основните макроик.параметри:динамика на БВП,печалба,кредитна и лихвенна политика,доходи заплати и др. Всяка год. Тя се актуализира и одобрява от мин. Съвет и с нейното конкретизиране започва кампанията по първия етап на бюджетния процес. С бюбжетната прогноза мин. Съвет приема и разходни тавани за следващите 3год. По бюджетите на отделните министерства.

*на основание на макроикономическата рамка се изпращат към отделните държавни органи насоките в/у които трябва да се съсредоточи вниманието им при съставянето на техните проекото-бюджети.

*Разравотването на проекто-бюджетите .

Финанси - Съставяне на проектобюджета

Коментари