Уроци 0-10 от 42

Фигури и тропи

Фигури и тропи

Тропите - единици (думи, словосъчетания, изречения), които представляват израз, реализиращ преносен смисъл - напр. олицетворение, метафора, метонимия, ирония, алегория, хипербола и др. Стилистични (или още реторични) фигури - художествените изразни сре
zorrimutafova
8994 0
Определителният член в българския език

Определителният член в българския език

Определителният член е граматическа особеност, която е позната на много индоевропейски езици - от германската група, от келтската група, от романската група. Единствено българският език е развил определителен член от славянските езици. Тази негова особено
mOn
3121 0