Уроци 0-10 от 43

Фигури и тропи

Фигури и тропи

Тропите - единици (думи, словосъчетания, изречения), които представляват израз, реализиращ преносен смисъл - напр. олицетворение, метафора, метонимия, ирония, алегория, хипербола и др. Стилистични (или още реторични) фигури - художествените изразни сре
zorrimutafova
10373 0