Български език

Правопис на сложни думи

Правопис на сложни думи
(0 от 0 гласували)

Правопис на сложни думи

 

     1. Съществителни имена:

 

          1.1. Слято писане:

 

     Слято се пишат сложни съществителни, при които втората основа е главна, а първата я пояснява:

 

               напр: ветропоказател, градоначалник.

 

          1.2. Полуслято писане :

 

     Полуслято се пишат съществителните, при които първата основа е главна, а втората я пояснява. Проверка можем да направим, членувайки сложното съществително – членува се втората основа:

 

               напр: генерал-майорът, министър-председателят.

 

     Полуслято се пишат и съществителни със съчинителна връзка между двете основи=

 

               напр: внос-износ, пренос-превоз;

 

     1.3. Разделно писане:

 

     Разделно се пишат съществителни, при които първата част може да се променя по форма и се членува:

 

               напр: фирма вносител, майстор шивач.

 

     2. Прилагателни имена:

 

          2.1. Слято писане:

 

     Слято се пишат сложните прилагателни имена, при които едната основа е главна, а другата – поясняваща.

 

               напр: полуслят, небесносин.

 

     Слято се пишат и прилагателните имена, образувани от числително име и друго име /прилагателно, съществителнo/.

 

               напр. трикамерна, петпръсти, шестстепенен, двадесетидвегодишен.

 

          2.2. Полуслято писане:

 

     Полуслято се пишат прилагателните имена, при които основите са равноправни, т.е. едната не пояснява другата:

 

               напр: сладко-кисел, огнено-червен

 

     Полуслято се пишат и относителни прилагателни за принадлежност, съставени от две собствени имена с наставка –ов, -ев:

 

               напр: Иван-Вазово стихотворение, Христо-Ботева поезия.

 

     Качествените прилагателни имена, образувани от съществителни собствени с наставка –ск – се пишат слято и с малка буква:

 

               Напр: иванвазовски, хростоботевска.

 

     Прилагателни имена, състоящи се от числително и друго име, ако изписваме числителното с цифра.

 

               Напр: 2-годишен, 105-хиляден, но стогодишен, петстепенен

 

          2.3. Разделно писане:

 

     Сложни прилагателни имена, включващи числително име, което се пише разделно, се записват също разделнo.

 

               напр: двадесет и четири – двадесет и четири годишен, тридесет и две – тридесет и две компонентен

 


Правопис на сложни думи

Коментари