Уроци 0-10 от 24

Граматика

Граматика

Граматиката има за предмет граматичния строеж на езика. Граматичния строеж обхваща системата от обективно присъщите на езика правила за изменението на...
Simonsita
4922 0
Граматически средства

Граматически средства

Вътрешна флексия – тя е начин на граматическо изразяване, който се осъществява чрез изменение на звукове в корена (основата) на думата. Това граматично средство е широко застъпено в семито-хамитските езици...
Simonsita
2161 0