Български език

Да създадем качествен преразказ

Да създадем качествен преразказ
(0 от 0 гласували)

Да създадем качествен преразказ


НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН
ТЕКСТ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА


1. Основни изисквания за създаване на преразказ.

 • Съдържанието на художествения текст се предава вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.
 • Не се допуска изграждане на микротекстове с коментарен (интерпретативен) характер и изразяване на лична позиция от страна на преразказващия.
 • Употребената в художествения текст пряка реч се преобразува в непряка и/или в полупряка реч.
 • Преразказва се в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни глаголни времена и наклонения.
 • Не се допускат отклонения от лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма.
 • Спазват се изискванията за графично оформяне на писмения текст - открояване на абзаци, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакции и т.н.


2. Специфични особености на преразказ с промяна на гледната точка.

Когато в художествения текст е използвано аз-повествование (глаголните форми са в
първо лице, единствено/множествено число), дидактическата задача може да изисква
преразказване от името на неутрален разказвач. В този случай е необходимо да се
имат предвид следните особености:

 • Основното глаголно време е сегашно историческо време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.
 • Съдържанието на художествения текст се предава вярно и изчерпателно без разместване на последователността на епизодите. Когато дидактическата задача изисква преразказ от името на герой, необходимо е да се имат предвид следните особености:
 • Основното глаголно време е минало свършено време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.
 • Пишещият преценява на кои епизоди от сюжетното развитие героят е свидетел, както и степента на важност на отделните епизоди. В резултат на това моментите с по-голямо значение в развитието на действието се представят чрез подробен преразказ , а други моменти - чрез сбит преразказ
 • По преценка на разказващия герой е възможно пренареждане на епизоди, което пренареждане трябва да се подчинява на логиката на художествения текст. За да бъдат спазени представените изисквания, особено важно е да се прочете внимателно условието на дидактическата задача и да се обмисли подходяща стратегия
Да създадем качествен преразказ

Коментари

doroteya 01 December 2014 15:08:15 | #1 vseki uchenik tryabva da znae kak se pravi prerazkaz