Литература

Радини вълнения (сбит преразказ)

Радини вълнения сбит преразказ
(6.0000 от 1 гласували)

Радини вълнения

(сбит преразказ)

         От много години Рада живее под един покрив с Хаджи Ровоама която я е осиновила от дете, затова я наричат Рада Госпожина. Израснала е без бащина любов, закрила и майчина нежна грижа. Изпращат я в метоха за послужница, да се подготви за монахиня. Обличат я в черни дрехи. Там Рада преподава в девическото учелище на децата от първи клас.

          Когато денят на изпитът настъпва, двора на училището се изпълва с деца, пременени от майките си. За последен път те преговарят уроците си.

  Вратите се отварят и народът влиза в учелището, украсено с венци.

Портретът на Кирил и Методий в стаята на изпита също е украсен с венци. Рада нарежда децата по чиновете, като им дава последни наставления. Столовете за гости се изпълват като няколко отпред се оставят за специални посетители. Изпитът започва. Главният учител Климент излиза отпред и прочита реч. Рада е напрегната от отговорите на ученичките, от които зависи съдбата и. В този момент влизат двама закъснели посетители и сядат на свободните столове. Рада пребляднява при влизането им. Единият е чорбаджи Мичо, а другия Киряк Стевчов.

Когато Климент свършва с речта си, се обръща към Михалаки и му прави знак. Михалаки отклонява това и казва, че ще изпитва по френски. Тогава Климент се обръща към Стефчов и той приема. Дърпа стола си напред и започва да изпитва по българска история.

Задава въпрос на висок глас, който е като мраз в детската душа. Детето се смущава, не запомня въпроса, мълчи и гледа безпомощно Рада. Стефчов казва на момичето да си иде и заръчва да извикат друго. Следващото дете чува въпроса, но него разбира и остава безмълвно. Мълчи и цялата публика. Обстановката става тягостна, очите на детето се напълнват със сълзи.

               Стефчов поглежда ледено Рада и казва, че е преподавано доста небрежно. Пожелава да извикат друга ученичка. Следващото дете също не разбира въпроса и отговаря съвсем друго. Зададен е друг въпрос, но детето нищо не отговаря. Майките се страхуват децата им да бъдат изпитани. Рада стои като стресната, срамува се да вдигне очите си и и идва да се разплаче. В залата става шумно, всички говорят за това невъзможно положение. Ненадейно настъпва тишина.

                Бойчо Огнянов излиза пред всички и казва на Стефчов, че неговите въпроси са неясни и биха затруднили дори деца от 5 клас. Огнянов се обръща към Рада и я моли той да продължи да изпитва. Извиква едно дете от вече изпитваните и му задава същия въпрос. Детето отговаря правилно. Извиква и другите изпитани деца, които също отговарят вярно на зададените им въпроси. Тогава Огнянов се обръща към Климент и му подава учебника.

               Чорбаджи Мичо моли да бъде изпитана и неговата Събка. Бойчо Огнянов я пита кой е освободил българите от гръцко робство. Тя се обърква и започва, че от турско робство българите ще бъдат освободени, при което е прекъсната от чорбаджи Мичо. Той я подсеща да разкаже за освобождението от гръцко робство. Събка отговаря, че българите са освободени от гръцко робство от цар Асен, а от турско робство ще бъдат избавени от цар Александър от Русия. Всички поглеждат към Рада която навежда глава.

               Стефчов става и се обръща към всички. Казва, че излиза, защото тук се говори против държавата и султана.С него тръгват още четирима.

               Изпитът продължава и завършва при пълно спокойствие. Рада благодари на Огнянов за помощта.

Радини вълнения (сбит преразказ)

Коментари