Уроци 0-10 от 61

Югозападен регион

Югозападен регион

Климат – разнообразен, умереноконтинентален в северните части на региона; преходнокон-тинентален в средните; континентално средиземноморски в най-южните, планински над 1600 м. н.в.;
nadinka9213
4005 0
Природна среда на България Полезни изкопаеми

Природна среда на България. Полезни изкопаеми.

Полезни изкопаеми: образуване, значение, структура Полезните изкопаеми са се образували в земната кора през продължителното й геоложко развитие. Добитите полезни изкопаеми са основни суровини за стопанството на всяка страна и имат голямо значение за не
Simonsita
6781 0