Уроци 0-10 от 69

Гневът на Ахил в І песен на Илиада добро или зло

Гневът на Ахил в І песен на "Илиада” – добро или зло?

Според тълковния речник гневът е чувство на силно възмущение, негодувание, яд и ярост, а според библията е силно душевно чувство, което някой път има праведни причини, но въпреки това се води за грях...
lubega
351 0
Разни хора разни идеали философско-психологически и нравствено-етичен анализ на Алековия съвременник

Разни хора, разни идеали – философско-психологически и нравствено-етичен анализ на Алековия съвременник

Есе на творба на Алеко Константинов. Той е сред творците, надарени с редкия артистичен талант да виждат пошлото в живота около себе си и да го отразяват през призмата на хумора и сатирата.
lubega
182 0