Есета

Гневът на Ахил в І песен на "Илиада” – добро или зло?

Гневът на Ахил в І песен на Илиада добро или зло
(0 от 0 гласували)

Гневът на Ахил в І песен на „Илиада” – добро или зло ?

Есе               

 

Според тълковния речник гневът е чувство на силно възмущение, негодувание, яд и ярост.  А според библията е силно душевно чувство, което някой път има праведни причини, но въпреки това се води за грях.  Гневът е вид емоция, която всеки може да прояви при различни ситуации, най вече се проявява когато дадена ситуация се е развила различно от  нашите очаквания.Всеки може да се разгневи, когато е обиден, тъжен, отритнат, недооценен и пренебрегнат. Гневът е чувство, което за съжаление понякога трудно се контролира и последствията от него може да са пагубни, може да нараним човек в пристъп на гняв не само с думи и обиди, но и с физически действия, които на моменти може да са крайни и непоправими.    Гневът на Ахил е и основният мотив, с който започва  Омириовия епос „Илиада”                     „ Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев.....”      А гнева му е породен от свада между него и Агамемнон. Агамемнон държи в плен Хризеида дъщерята на Хриз, който е жрец на Аполон. Хриз предлага откуп, за да освободят дъщеря му,всички са съгласни само Агаменон категорично отказва. Тогава Аполон праща наказания на ахейците. Ахил моли Агамемнон да се вразуми и да върне момичето, след спор между двамата Агамемном се съгласява да върне момичето но в замяна иска Бризеида, която е пленница на Ахил. Ахил е гневен защото е наранена гордостта и достойнството  му,не иска да се примири с исканията на Агамемнон и въпреки, че гнева му е справедлив и оправдан с тези си действия той е несправедлив към ахейците, върху които се стоварват много беди заради неговия гняв. Ахил е дръзък и смел той отправя словесни нападки срещу Агамемнон и въпреки че яростта им е голяма тя не преминава във физическа схватка. И двата образа са силни характери и подвластни на чувствата си, но накрая се примиряват да извършат размяната. Агамемнон се разделя с Хризеида, която връща на баща и а Ахил дава Бризеида на Агамемнон.  И въпреки храбростта и безстрашието си Ахил се разкрива и като уязвим и раним образ той плаче пред майка си Тетида и иска помощ. От своя страна майка му също моли за помощ Зевс, който отвръща на молбата и с разбиране.      И ако от началото на проблема Ахил беше започнал неговото решаване с нормален диалог и молба,с повече разум и разбиране, а не с първосигнален гняв и ярост щяха да бъдат спестени много беди.

Гневът на Ахил в І песен на

Коментари