Други

Финанси - Закон за държажния бюджет

Финанси - Закон за държажния бюджет
(0 от 0 гласували)

Закон за държажния бюджет 

 

ДБ е звено от консулидирания бюджет.Той е закон, като се приема н гласува от парламента. Също така иконом. Програма на правителството, като съвкупност от таблици и текст, които поясняват и дават сведения за социалните, икономическите и политическите намерения на правителството

Законът регламентирафинансовите параметри на съставящите дървавния бюджети за плановта година. Регламентират се трансферите от републиканския бюджет към отделните частни бюджети за покриване на недостика им от ср-ва и трансферите м/у отделните бюжетни звена като се определят и специфичните условия за тяхното получаване. В закона всяка год. Се утвърждават и размерите на взаимоотношенията м/у централния републикански бюджет и бюджета на общините

Законът за ДБ – съвкупността от множество таблици и текст

Финанси - Закон за държажния бюджет

Коментари