Биология

Кръв, състав на кръвта, кръвна плазма

Кръв състав на кръвта кръвна плазма
(0 от 0 гласували)


Кръв, състав на кръвта, кръвна плазма
Кръв. Кръвта е част от вътрешната течна среда на организма и неговия транспортен механизъм. Кръвта пренася кислорода от белите дробове, хранителните вещества от храносмилателната система и хормоните от ендокринните жлези до всички тъкани и клетки. В обратна посока кръвта отнася произведени от клетките отпадъчни продукти до органите, които ги изхвърлят в околната среда. Кръвта участва в поддържането на телесната температура, като пренася топлината от вътрешността на тялотО До неговата външна повърхност - кожата. Благодарение на някои характерни само за нея свойства кръвта осъществява и защитни функции. Количеството на кръвта е от 7 % до 9 % от масата на човека. По-едрите хора имат повече кръв от по-дребните, мъжете - повече от жените, но средно възрастният човек има между 4 и 6 л. кръв.

Състав на кръвта. Кръвта се състои от течна среда, наречена плазма, и от няколко вида клетки, разположени в нея. Клетките са червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и кръвни плочки . В сърдечно-съдовата система кръвта е в непрекъснатО Движение, което поддържа клетките разпръснати в плазмата. От средно петте литра кръв, които се движат в кръвообращението на човека, 2,6 л. се падат на кръвната плазма и 2,4 л. на кръвните клетки .
Кръвна плазма. Кръвната плазма е вода (90 % -92 %) с разтворени в нея органични (7 % - 8 %) и неорганични вещества (1 %). Към органичните вещества спадат т.нар. плазмени белтъци, глюкозата и др. Плазмените белтъци са три основни вида: албумини, глобулини и фибриноген. Фибриногенът участва в процеса на кръвосъсирване. Плазма без фибриноген се нарича серум. Албумините и глобулините имат защитни, транспортни и други функции. Много важен е фактът, че трите вида плазмени белтъци не могат да напускат кръвообращението. С тях в кръвоносната система остава и част от водата, която те задържат и не позволяват да “изтича” в междуклетъчните пространства.

Кръв, състав на кръвта, кръвна плазма

Коментари