Материали 1-10 от 46

Пищови по макроикономика за УНСС - тема четвърта 3 стр.

Пищови по макроикономика за УНСС - тема четвърта

Макроикономическа теория е научна система, която обхваща принципите на организацията, функциониране и оптимизиране на резултатите, отразяващи общото поведение на националните стопански системи...
aronn
19 4
Пищови по икономика на предприятието 4 стр.

Пищови по икономика на предприятието

Иконимиката на предприятието като икономическа дисциплина. Предприятието е форма на социална организация, която с течение на времето е станала обект на изучаване от икономическата наука, в резултат на което...
dannyboy
22 2
Пищови по стопанска логистика 2 стр.

Пищови по стопанска логистика

Пищови върху първите 5 теми от конспекта по стопанска логистика. Определение, обект на логистиката, материални потоци във фирмата, логистични дейности, логистични разходи във фирмата и стратегически задачи на логистиката....
mOn
35 2