Материали 1-10 от 2

Пищови за държавен изпит по бизнес икономика и икономика на индустрията 36 стр.

Пищови за държавен изпит по бизнес икономика и икономика на индустрията

Материалът включва: 1. Икономическа характеристика на бизнес организацията. 2. Мениджмънт на бизнес организацията. 3. Иновационни и инвестиционни решения в бизнес организацията. 4. Маркетингова дейност и планиране в бизнес организацията...
mOn
40 0