Материали 1-10 от 2

Пищови по икономика на предприятието 4 стр.

Пищови по икономика на предприятието

Иконимиката на предприятието като икономическа дисциплина. Предприятието е форма на социална организация, която с течение на времето е станала обект на изучаване от икономическата наука, в резултат на което...
dannyboy
22 2
Производствена структура на предприятието 4 стр.

Производствена структура на предприятието

основен обект на икономиката на фирмата е предприятието с неговите поделения, цехове и участъци, които формират неговата вътрешна среда и връзките, отношенията му с другите предприятия и институции...
mOn
16 2