Материали 81-90 от 1955

Мотивът за саможертвата в Елегия на Христо Ботев 1 стр.

Мотивът за саможертвата в "Елегия" на Христо Ботев

Христо Ботев пише "Елегия" за да представи действителността, в която живее лирическият герой. Авторът е непримирим, той пише своите стихотворения с цел да събуди отечеството, народа, който в "рабска люлка" се люлее...
rusev02
31 1
Дамата с рентгеновите очи - ЛИС 2 стр.

"Дамата с рентгеновите очи" - ЛИС

След преобразяването си Мими Тромпеева не само се освобождава от бремето на физическия си недостатък, който и пречи да си намери богат съпруг, но се сдобива с огромно предимство – да вижда "същината" на хората около нея...
rusev02
29 0
Проблемът със самотата в майце си и към брата си 2 стр.

Проблемът със самотата в "майце си" и "към брата си"

"Майце си" и "Към брата си" са едни от първите творби на Христо Ботев. В тях лирическия герой общува с най-близките си хора - майка и другар, споделя разочарованията си, поривите и вълненията си....
lubega
23 7