Материали 51-60 от 1955

Съпоставка между Тихия пролетен дъжд и Дамата с рентгеновите очи 3 стр.

Съпоставка между "Тихия пролетен дъжд" и "Дамата с рентгеновите очи"

Представата за човека и мястото му в света изглеждат различно през различни гледни точки. В литературата всеки автор, в зависимост от целта, която иска да постигне, презентира своята личностна позиция...
ivan40
6 0
Пейзажната и интимна лирика в сборника Сън за щастие 4 стр.

Пейзажната и интимна лирика в сборника "Сън за щастие"

Пенчо Славейков е патриарх на модерната българска литература. Той е естет и идеолог на индивидуализма – първият етап на модернизма, и стожер на "първата художествена партия" – кръга "Мисъл"....
cblock
3 0
Ралица - от живота ненадломена с несломено сърце 2 стр.

Ралица - от живота ненадломена с несломено сърце

Една от най-известните лирически поеми в творчеството на Пенчо Славейков е "Ралица". В нея авторът визира двете основополагащи теми за творчеството си. Това са страданието и силата на духа за неговото превъзмогване...
aronn
30 0
Трагичната самотност на човека в Сенки 1 стр.

Трагичната самотност на човека в "Сенки"

ЛИС върху стихотворението "Сенки" на Яворов за трагичната самотност на човека. В този свят на илюзии, отражения и неяснота, човекът ще остане самотен завинаги, няма да успее да постигне желанието за близост....
lubega
17 5