Материали 91-100 от 1955

Функцията на разказвача в повестта Преди да се родя 4 стр.

Функцията на разказвача в повестта "Преди да се родя"

В българската литература името на Ивайло Петров се свързва с едно от най-известните му произведения "Преди да се родя". Роден в период на големи промени, той е представител на съвремието. Успява да смесва картини от...
ndoe
335 3
Ботевата Елегия гневно изобличение на философията на търпението и примирението 3 стр.

Ботевата “Елегия” – гневно изобличение на философията на търпението и примирението

На пръсти се броят онези българи, които с целият си живот до най-върховна степен са въплатили в себе си положителните качества и мъдростта на своя народ и още приживе са заслужили правото директно да се обръщат към народа си, а след смъртта си продължават
nicky931
25 0
БОТЕВ - Борба за национална и социална свобода 1 стр.

БОТЕВ - Борба за национална и социална свобода

За никой друг български поет не е писано толкова много,както за Ботев.В това има нещодълбоко съкровено,неповторимо българско и вечно.Защото името му естанало символ на родината,то е неотделимо от народани -както Балканът от родната земя.То е частица от са
nicky931
3 1
АСПЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА БОТЕВ 4 стр.

АСПЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА БОТЕВ

Христо Ботев живее и твори във време, поставящо пред българина редица въпроси - за неспособността на Турската империя да се възроди и да осигури на поробените народи свободно и пълноценно развитие, за необходимостта от борба срещу робството над човешката
nicky931
2 0
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември 10 стр.

Трагизъм и оптимизъм в поемата “Септември”

Гео Милев се вписва в едно проблемно поле на българската литература, което чертае модернистичното виждане за света и човека. За него Антон Страшимиров казва, че е “от личностите, които се раждат веднъж на сто години”. Двете списания, които издава – “Везни
nicky931
5 0
Дон Кихот от Сервантес 2 стр.

"Дон Кихот" от Сервантес

Сервантес създава своя роман в разцвета на Ренесанса в Европа. И е парадоксално на пръв поглед, че романът по замисъл е трябвало да бъде развлекателно четиво. Но Ренесанса ражда велики творци, които задълбочено и с размах, с езика на изкуството, претворяв
nicky931
6 0
Деперсонализация на личността в поезията на Никола Вапцаров 3 стр.

Деперсонализация на личността в поезията на Никола Вапцаров

Никола Вапцаров е наясно с основната роля на лидера в моментите, когато се гради историята. Но той е далеч от пренебрегването на масите; от възгордялата се егоцентрична себичност на символистите. В произведения като “Доклад”, “Горки”, “Пушкин”, “История”,
nicky931
0 0